Feb 11, 2021 • 31M

Kodi katundu yemwe amayenera kupita ku chipinda chothandizira amayi oyembekezera pa chipatala cha pa Mkanda m'boma la Mchinji alikuti?

 
0:00
-31:01
Open in playerListen on);

Appears in this episode

Winston Mwale
Hope in Action Podcast is a new initiative by AfricaBrief, aimed at highlighting the positive efforts of individuals and groups in addressing challenges in Malawi. The podcast will be based on the principles of solutions journalism, focusing on solutions and best practices, rather than just problems and challenges.
Episode details
Comments
Kodi katundu yemwe amayenera kubwera m'chipinda ichi alikuti?

M'chaka cha 2018, bungwe la Results Based Initiative( RBF), lomwe limalandira thandizo la ndalama kuchokera ku mayiko a Germany ndi Norway, lidamanga chipinda cha amayi oyembekezera chatsopano pa chipatala cha pa Mkanda m'boma la Mchinji.

Koma mpaka pano chipindachi sichikugwira ntchito kamba koti katundu yemwe amayenera kubwera pa chipatalachi akuti anapita ku chipatala china, m'boma lomwelo.

Kodi izi zinatheka bwanji? Nanga zikudzetsa mavuto anji?

Winston Mwale, mothandizana ndi mtolankhani wa wailesi ya Mudziwathu m'boma la Mchinji, wakonza pologalamu yapadera.

Mvetserani.

Share