Feb 11, 2021 • 31M

Kodi katundu yemwe amayenera kupita ku chipinda chothandizira amayi oyembekezera pa chipatala cha pa Mkanda m'boma la Mchinji alikuti?

1
 
1.0×
0:00
-31:01
Open in playerListen on);
Africa News for You
Episode details
Comments
Kodi katundu yemwe amayenera kubwera m'chipinda ichi alikuti?

M'chaka cha 2018, bungwe la Results Based Initiative( RBF), lomwe limalandira thandizo la ndalama kuchokera ku mayiko a Germany ndi Norway, lidamanga chipinda cha amayi oyembekezera chatsopano pa chipatala cha pa Mkanda m'boma la Mchinji.

Koma mpaka pano chipindachi sichikugwira ntchito kamba koti katundu yemwe amayenera kubwera pa chipatalachi akuti anapita ku chipatala china, m'boma lomwelo.

Kodi izi zinatheka bwanji? Nanga zikudzetsa mavuto anji?

Winston Mwale, mothandizana ndi mtolankhani wa wailesi ya Mudziwathu m'boma la Mchinji, wakonza pologalamu yapadera.

Mvetserani.

Share